PLAN DE DISEMINARE PROIECT ERASMUS+

Numele şi prenumele beneficiarului: SCOALA GIMNAZIALA HADÎMBU

Titlul proiectului: IMPREUNA SPRE VIITOR!

Nr.de referinţă proiect: 2017-1-RO01-KA101-035980

                                               

Data activitatii de diseminare

(luna si anul)

ACTIVITATEA DE DISEMINARE

(obiective urmarite prin activitatea mentionata,  mijloace utilizate, grup tinta)

Activitate

Obiective

Mijloace

Grup tinta

Rezultate asteptate

IULIE 2017

diseminarea in cadrul consiliului profesoral a rezultatelor selectiei proiectelor Erasmus+, anuntarea caledarului de selectie si a criteriilor de selectie.

- diseminarea pliantului de promovare a proiectului pe pagina de Facebook a scolii

Popularizarea Programului Erasmus +

Pliantul

Pagina de facebook a scolii

-16 profesori din scoala;

-profesorii care alcatuiesc corpul profesoral al scolii

informarea cadrelor didactice cu privire la importanta participarii la accesarea de granturi Erasmus +

SEPTEMBRIE 2017

diseminarea in cadrul consiliului profesoral a rezultatelor selectei participantilor

Furnizarea de informatii in legatura cu obiectivele proiectului

planul de diseminare

profesori, alte persoane interesante

o mai buna informare a tuturor cu privire la programul ERASMUS+

OCTOMBRIE 2017

diseminarea informatiilor de la cursul de formare STRESS MANAGEMENT- HOW TO PREVENT AND MANAGE WORK-RELATED STRESS IN SCHOOLS

Popularizarea Programului Erasmus +

-dezvoltarea dorintei de a participa la cursuri de formare continua

dosarul cursului, CD, pliante

fotografii

cadrele didactice informate pe comisii metodice

buna informare a tuturor cu privire la accesarea programelor de formare continua si la desfasurarea proiectului

NOIEMBRIE 2017

Diseminare in cadrul cercurilor metodice,

postarea pe pagina de  facebook si pe site-ul proiectului a pozelor din timpul desfasurarii stagiului in Bologna

popularizarea acestor tipuri de cursuri ERASMUS+

Informare verbala

Materiale de curs

Fotografii

Prezentare ppt

profesori, elevi, parinţi, alte persoane interesante

imbogatirea calitatii invatamantului

Buna informare a tuturor cu privire la accesarea de granturi Erasmus + si la desfasurarea proiectului

IANUARIE 2018

Sesiune de comunicare organizata de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi

Diseminarea informatiilor din cadrul sesiunii de mobilitatea in care a fost implicata scoala pana la momentul respectiv

materialele prezentate de participanţii la curs

Cursanti de la diverse institutii de invatamant din judet

creşterea motivatiei scolilor de a depune candidatura pentru participarea la granturi Erasmus+; valorificarea cunostintelor dobandite la cursuri

MAI 2017

diseminarea informatiilor de la cursul de formare DON'T GIVE UP AND CATCH YOUR DREAMS/ REDUCING EARLY SCHOOL LEAVING

Lectorate cu parintii, reunite sub titlul titlul "Comunicarea este cheia relatiilor mai bune"

Popularizarea Programului Erasmus +

-dezvoltarea dorintei de a participa la cursuri de formare continua

dosarul cursului, CD, pliante

fotografii

cadrele didactice informate pe comisii metodice

buna informare a tuturor cu privire la accesarea programelor de formare continua si la desfasurarea proiectului

cresterea motivatiei de a participa la programe europene

IUNIE 2017

activitati de consiliere si orientare reunite sub titlul "Tu esti viitorul!”

vizite la diferite institutii furnizoare de locuri de munca in domeiul cultural, educativ, economic, medical, agro-alimentar si al serviciilor.

Valorizarea informatiilor dobandite in urma

prezentare PPT, poze

profesori, elevi, parinţi, alte persoane interesate

o buna informare a cadrelor didactice privind metodele moderne de predare-invatare utilizate la nivel european

AUGUST 2017

diseminarea informatiilor de la cursurile de formare LIFE COACHING FOR TEACHERS: HAPPY TEACHERS FOR BETTER STUDENTS si

TEACHING FOR THE FUTURE- 21ST CENTURY SKILLS IN THE CLASSROOM

Popularizarea Programului Erasmus +

-dezvoltarea dorintei de a participa la cursuri de formare continua

dosarul cursului, CD, pliante

fotografii

cadrele didactice informate pe comisii metodice

buna informare a tuturor cu privire la accesarea programelor de formare continua si la desfasurarea proiectului

cresterea motivatiei de a participa la programe europene

SEPTEMBRIE 2017

Publicarea pe site-ul proiectului, pe pagina de facebook a scolii, in presa scrisa locala, la televiziune a unei scurte prezentări a cursurilor/impresiilor

Elaborarea ghidului de bune practici

Desfasurarea activitatilor de tip out-door

publicarea de informatii referitoare la activitatea de formare in sectiunea proiecte scolare

prezentare PPT, articol, poze

cadre didactice din Romania

sporirea numarului de aplicatii la cursuri de formare, conferinte, vizite de studiu etc.

PERMANENT

Sustinerea si sprijinirea cadrelor didactice pentru aplicatii ERASMUS+

cresterea participarii cadrelor didactice la programe ERASMUS+

consiliere pentru depunere de candidaturi

cadre didactice interesate de astfel de programe

cresterea numarului de aplicatii acceptate; sporirea increderii in sine a candidatilor