„Door to door!”

Şcoala Gimnazială Hadîmbu, beneficiară a proiectului de mobilitate „Împreună spre viitor!”, cu numărul 2017-1-RO01-KA101-035980, a marcat zilele Erasmus+ în data de 12 respectiv 13 octombrie 2017, printr-o activitate de tip ”Door to door” , prin implicarea a patru cadre didactice din şcoală care participă la activităţile de mobilitate ale proiectului. Reprezentanții școlii au diseminat cele mai importante informaţii sub forma unui exemplu de bună  practică în următoarele instituţii de învăţământ:

Şcoala Gimnazială Hadîmbu, loc. Mogoșești, anunță implementarea proiectului  „Împreună spre viitor!”, desfăşurat în cadrul programului european Erasmus+, domeniul educaţie şcolară, acţiunea KA1- mobilitatea personalului didactic.

Şcoala Gimnazială Hadîmbu este beneficiara proiectului din domeniul educaţiei şcolare Erasmus+ Proiecte de mobilitate „Împreună spre viitor!”, aprobat de Agenţia Naţională pentru Proiecte Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale cu numărul 2017-1-RO01-KA101-035980,  ce se va desfăşura în perioada 1 septembrie 2017- 31 octombrie 2018.