„Door to door!”

Şcoala Gimnazială Hadîmbu, beneficiară a proiectului de mobilitate „Împreună spre viitor!”, cu numărul 2017-1-RO01-KA101-035980, a marcat zilele Erasmus+ în data de 12 respectiv 13 octombrie 2017, printr-o activitate de tip ”Door to door” , prin implicarea a patru cadre didactice din şcoală care participă la activităţile de mobilitate ale proiectului. Reprezentanții școlii au diseminat cele mai importante informaţii sub forma unui exemplu de bună  practică în următoarele instituţii de învăţământ:

 

  • Şcoala Profesională Mogoşeşti;
  • Şcoala Gimnazială Costuleni;
  • Şcoala Gimnazială Mironeasa;
  • Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” Podu Iloaiei.

Cadrele didactice responsabile cu diseminarea informaţiilor au folosit o prezentare power-point și au oferit școlilor gazdă pliante ale proiectului. Atât inițiativa școlii noastre cât și  activităţile desfăşurate au fost privite cu interes și apreciate de  către şcolile vizitate.

Echipa de proiect,

  • Prof. Călugăru Carmen
  • Prof. Ceru Diana
  • Prof. Țintilă Angela
  • Ec. Andrei Doinița