Şcoala Gimnazială Hadîmbu, loc. Mogoșești, anunță implementarea proiectului  „Împreună spre viitor!”, desfăşurat în cadrul programului european Erasmus+, domeniul educaţie şcolară, acţiunea KA1- mobilitatea personalului didactic.

Şcoala Gimnazială Hadîmbu este beneficiara proiectului din domeniul educaţiei şcolare Erasmus+ Proiecte de mobilitate „Împreună spre viitor!”, aprobat de Agenţia Naţională pentru Proiecte Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale cu numărul 2017-1-RO01-KA101-035980,  ce se va desfăşura în perioada 1 septembrie 2017- 31 octombrie 2018.

 

 Proiectul "Împreună spre viitor!" este rezultatul iniţiativei Şcolii Gimnaziale Hadîmbu de a asigura accesul tuturor elevilor la o educaţie de calitate prin combaterea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, prin reducerea absenteismului şi  includerea organizţiei în circuitul european al educaţiei.

Scopul proiectului este îmbunătăţirea accesului elevilor de la Şcoala Gimnazială Hadîmbu la o educaţie de calitate pentru asigurarea unei cariere şcolare de succes şi creşterea gradului de internaţionalizare a şcolii.

Obiectivele principale ale proiectului sunt:

 • Dezvoltarea competenţelor manageriale necesare pentru rezolvarea situaţiilor de criză care apar în mediul şcolar;
 • Îmbunătăţirea strategiei de reducere a abandonului şcolar;
 • Creşterea gradului de motivare a cadrelor didactice pentru diversificarea metodelor de lucru cu elevii;
 • Dezvoltarea competenţelor cheie ale secolului XXI necesare pentru susţinerea gîndirii critice a elevilor;

Pentru Şcoala Gimnazială Hadîmbu proiectul reprezintă o experienţă fără precedent şi totodată o oportunitate de îmbunătăţire a serviciilor educaţionale oferite elevilor prin participarea unui număr de 16 cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial la următoarele cursuri de dezvoltare profesională:

 • "Stress management-how to prevent and manage work-related stress in schools" desfăşurat în Bologna, Italia, în perioada 15-21 octombrie 2017;
 • „Don't give up and catch your dreams/ Reducing early school leaving", desfăşurat în Bruxelles, Belgia, în perioada 23-29 aprilie 2018;
 • "Life coaching for teachers: happy teachers for better students" desfăşurat în Barcelona, Spania, în perioada 23-28 iulie 2018;
 • "Teaching for the future- 21st century skills in the classroom" desfăşurat în Koln, Germania, în perioada 05-11 august 2018.

Echipa de proiect:

 • Prof. Călugăru Carmen
 • Prof. Ceru Diana
 • Prof. Țintilă Angela
 • Ec. Andrei Doinița